Каталог матеріалів

Урок №22 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 6

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №22. Досліджуємо склад числа 6.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Формувати поняття про склад числа 6; учити подавати число 6 у вигляді суми двох доданків. Формувати уявлення про додавання як об'єднання елементів двох множин, про віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5. Пропедевтика переставного закону додавання. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. Попрацюємо з математичними матеріалами.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

 Слайд3. Як одержати наступне число? Як одержати попереднє число? Знайди значення виразів.

Слайд5-6. Запиши, склад якого числа показано в таблиці. Усно знайди значення виразів.

Слайд7. Рухлива вправа.

Слайд8. Розглянь, як переміщували кружки. Скільки всього кружків у кожному ряді? З яких чисел складається число 6? Усно знайди значення виразів.

Слайд9. Зоровий диктант.

Слайд10-14. Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало по 6? Домалюй.

Слайд15. Рухлива вправа.

Слайд16-18. Доповни до 6. Встав пропущені точки та числа.

Слайд19. Фізкультхвилинка.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд20. Попрацюй з числами та кружками.

Слайд21. Рухлива вправа.

Слайд22. До кожної кісточки доміно склади дві рівності на додавання. Що спільного в цих рівностях?

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні