Каталог матеріалів

Урок №21 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа. Числовий промінь, наступні числа більші, попередні числа менші

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №21. Порівнюємо числа. Числовий промінь, наступні числа більші, попередні числа менші.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності. Формувати поняття про число 6, про спосіб порівняння чисел за їх розміщенням на числовому промені. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Пропедевтика додавання і віднімання числа 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. Попрацюємо з математичними матеріалами.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. Які числа пропущено на числовому промені? Що тобі відомо про ці числа?

Слайд4-5. Запиши склад чисел і відповідні рівності на додавання.

Слайд6. Рухлива вправа.

Слайд7-9. Порівняй множини за кількістю елементів. Добери нерівність до пари.

Слайд10. Рухлива вправа.

Слайд11-14. Назви числа, які менші за 6, і числа, які більші від 6. Правила:

  • Число, яке на числовому промені розташовано ліворуч від даного, — менше за дане.
  • Число, яке на числовому промені розташовано праворуч від даного, — більше за дане.

Слайд15. На числовому промені підкресли однією рискою числа, які менші за 5; двома рисками — числа, які більші від 5 .

Слайд16. Порівняй числа.

Слайд17. Фізкультхвилинка.

Слайд18. Запиши наступне число; попереднє число. Знайди значення виразів.

Слайд19. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд20-22. Перевір, чи правильно складено вирази до схем. Знайди значення виразів.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні