Каталог матеріалів

Урок №20 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 6

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №20. Вивчаємо число і цифру 6. Наступне число, попереднє число.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Формувати поняття про число 6; учити писати цифру 6, співвідносити число предметів і цифру. Формувати поняття про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5. Розвивати мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. Попрацюємо з арифметичними фігурами.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

 Слайд3. Робота в зошиті. Встав пропущені числа.

Слайд4. Запиши склад чисел і відповідні рівності на додавання.

Слайд5. Рухлива вправа.

Слайд6. Запиши склад чисел і відповідні рівності на додавання.

Слайд7. Рухлива вправа.

Слайд8. Запиши склад чисел і відповідні рівності на додавання.

Слайд9. Рухлива вправа.

Слайд10. Основні правила:

  • Щоб одержати попереднє число, треба відняти 1.
  • Щоб одержати наступне число, треба додати 1.

Слайд11. Поміркуй, як одержати наступне число; попереднє число . Доповни рівності . Перевір, чи є істинними рівності в перших двох стовпчиках.

Слайд12. Фізкультхвилинка.

Слайд13. Зоровий диктант.

Слайд14. Запиши наступні числа. Знайди значення виразів.

Слайд15. Вивчаємо число і цифру 6.

Слайд16. Скільки трикутників? чотирикутників? кругів?

Слайд17. Методика написання цифри 6.

Слайд18 Рухлива вправа.

Слайд19-20. 6 — це 5 і ще 1 або 6 — це 7 без 1.

ЗВ (закріплення вивченого)

Попрацюй із математичними матеріалами.

Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні