Каталог матеріалів

Урок №19 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Зображуємо додавання і віднімання схематично

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №19. Зображуємо додавання і віднімання схематично.

Мета: формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини множини та перелік решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, про числові вирази. Вчити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію вилучення частини елементів множини — з арифметичною дією віднімання; формувати розуміння того, що в результаті додавання одержуємо більше число, а в результаті віднімання — менше. Вчити користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу; знайомити зі схематичним зображенням дій додавання і віднімання за допомогою відрізків. Закріпити вміння складати нерівності як результат порівняння двох предметних множин; уміння читати нерівності; закріпити поняття стільки ж. Пропедевтика різницевого порівняння. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. Попрацюємо з математичними матеріалами.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

 Слайд3-4. Попрацюй з геометричними фігурами.

Слайд5-6. Розглянь малюнок . Яку дію виконали? У результаті одержали більше чи менше, ніж було? Чому? Усно знайди значення виразів.

Слайд7. Попрацюємо з арифметичними штангами.

Слайд8. Рухлива вправа.

Слайд9-10. Поясни схему з кружками та схему з відрізками . Перевір, чи правильно складено рівність.

Слайд11. Фізкультхвилинка.

Слайд12. Прокоментуй кожний малюнок. Вибери відповідну схему. Перевір, чи правильно складено вираз . Знайди значення виразу.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд13-14. Розглянь малюнок. У якому рядку комах більше? Доведи свою думку.

Підсумок

 Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні