Каталог матеріалів

Урок №18 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №18. Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання.

Мета: формувати поняття про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення підмножини з множини та виокремлення решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, числові вирази. Ознайомити учнів із арифметичними діями додавання і віднімання — вчити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин із додаванням, а вилучення частини елементів множини — із відніманням; формувати розуміння того, що в результаті додавання одержуємо більше число, а в результаті віднімання — менше. Ознайомити учнів зі знаками додавання і віднімання, вчити їх писати ці знаки. Ознайомити з поняттями вираз, значення виразу. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. Попрацюємо з арифметичними штангами.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. Робота в зошиті. Продовжіть послідовність.

Слайд4-5. Працюємо з геометричними фігурами.

Слайд6-7. Попрацюй з числами та кружками.

Слайд8-11. Як показати, скільки всього фігур: треба об’єднати фігури чи вилучити їх частину? Скільки всього фігур на малюнку?

Слайд12. Рухлива вправа.

Слайд13. Зоровий диктант.

Слайд14-15. Перевір чи правильно складено рівність?

Слайд16-17. Перевір, чи правильно записано вирази до кісточок доміно . Знайди значення виразів.

Слайд18. Фізкультхвилинка.

Слайд19-20. Перевір, чи правильно записано вирази до кісточок доміно . Знайди значення виразів.

Слайд21. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд22. Кількість елементів якої множини позначено довшим відрізком, якої — коротшим? Чому? Прочитай нерівність.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні