Каталог матеріалів

Урок №140 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Перевіряємо свої досягнення з теми «Двоцифрові числа»

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 140

Тема. Перевіряємо свої досягнення

Мета: закріпити та узагальнити вивчене; удосконалювати обчислювальні навички; вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; розвивати варіативне та образне мислення учнів шляхом виконання завдань на відновлення знаків арифметичних дій; шляхом розв’язування завдань геометричного змісту.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички; вміє розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; має варіативне та образне мислення; вміє виконувати завдання на відновлення знаків арифметичних дій; завдання геометричного змісту.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Скільки на малюнку трикутників?

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13-143. Усне опитування.

ІІІ. Закріплення вмінь. Формування вмінь і навичок.

Закріплення знань про двоцифрові числа.

Слайд 15. Завдання 1. Продовж числові послідовності.

Закріплення знань про величину - час.

Слайд 16. Завдання 2. Намалюй на годинниках годинну і хвилинну стрілки.

Закріплення вмінь креслити та визначати довжину.

Слайд 17. Завдання 3. Накресли два відрізки: довжина першого має дорівнювати найменшій з поданих величин, а другого — найбільшій.

Слайд 18. Завдання 4. Максимко вирішив зробити закладку для книжки. Довжина книжки 10 см. Закладка якої довжини буде зручнішою? Поясни свій вибір.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 19. Завдання 5. Розв’яжи задачу.

Закріплення обчислювальних навичок.

Слайд 20. Завдання 6. Досліди, що змінюється у парах виразів. Спробуй скласти подібну пару. Обчисли значення виразів.

Слайд 21-22. Завдання 7. Знайди значення виразів.

6. Розвиток варіативного мислення.

Слайд 23. Завдання 8. Назви числа, які треба вставити, щоб одержати істинні рівності.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Робота в зошиті (с.70-71).

Слайд 25. Завдання 1. Доповни числові послідовності.

Слайд 26. Завдання 2. Знайди значення сум зручним способом.

Слайд 27-29. Завдання 3. Знайди значення виразів зручним для тебе способом.

Слайд 30. Завдання 4. Розв’яжи задачу.

Слайд 31. Завдання 5. Квиток до театру для дорослих коштує 40 грн, а для дітей – 10 грн. Полічи, скільки грошей витратить на квитки кожна група людей.

Слайд 32. Завдання 6. Довжина пітона 12 м, вужа – 1 м, кобри – 2 м, морської змії – 50 см. Обведи найдовшу змію – це найбільший плазун Землі.

Слайд 33. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.143).

Слайд 34. Завдання 1. Назви пропущені числа.

Слайд 35. Завдання 2. Назви числа, які менші від 70.

Слайд 36. Завдання 3. Які знаки арифметичних дій пропущено?

Слайд 37. Завдання 4. Якою купюрою можна розрахуватись за покупку? З'ясуй, скільки гривень залишиться після покупки.

Слайд 38. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 39. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні