Каталог матеріалів

Урок №139 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо вивчене.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 139

Тема. Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене

Мета: закріпити та узагальнити вивчене; удосконалювати обчислювальні навички; вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; розвивати варіативне та образне мислення учнів шляхом виконання завдань на відновлення знаків арифметичних дій; шляхом розв’язування завдань геометричного змісту.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички; вміє розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; має варіативне та образне мислення; вміє виконувати завдання на відновлення знаків арифметичних дій; завдання геометричного змісту.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Зміни емоцію».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

Актуалізація обчислювальних навичок.

Слайд 14. Завдання 1. Відшукай однакові суми і зафарбуй їх одним кольором.

ІІІ. Закріплення вмінь. Формування вмінь і навичок.

Закріплення застосування переставного закону.

Слайд 15. Завдання 2. Розглянь, у якому порядку додавали числа. Поміркуй, чому вибрали в пару саме такі числа.

Слайд 16. Завдання 3. Поєднай стрілкою числа, які зручніше додати. Знайди значення виразів за схемою.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Закріплення вмінь розвязувати задачі.

Слайд 18. Завдання 4. Прочитай текст. 1) Про що дізнаємося за допомогою наведених виразів? 2) Обери схему, яка ілюструє, скільки всього було птахів.

Закріплення вмінь додавання і віднімання чисел частинами.

Слайд 19. Завдання 5. Обчисли значення виразів частинами.

Закріплення застосування прийому порозрядного додавання і віднімання.

Слайд 20. Завдання 6. Обчисли значення виразів зручним для тебе способом.

Розвиток варіативного мислення.

Слайд 21. Завдання 7. Назви числа, які треба вставити, щоб одержати істинні рівності.

Слайд 22. Завдання 8. Які цифри «сховалися» за листочками?

Слайд 23. Завдання 9. 1) Розглянь таблицю. Що подано в першому рядку? Що в другому? 2) За таблицею склади задачі, в яких запитання починається так: «На скільки … ?».

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.142).

Слайд 25. Завдання 1. З'ясуй, які числа пропущено в таблиці.

Слайд 26. Завдання 2. Розглянь, у якому порядку додавали числа. Чому обрали в пару саме ці числа? Обчисли зручним способом.

Слайд 27. Завдання 3. Дізнайся про довжини тіл ящірки та миші. Яка з тварин довша?

Слайд 28. Завдання 4. Порівняй математичні вирази.

Слайд 29. Завдання 5. Довжина відрізка АВ – 1дм 3 см, а відрізка СК – 14 см. Який відрізок довший?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні