Каталог матеріалів

Урок №138 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 138

Тема. Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене

Мета: закріпити та узагальнити вивчене; удосконалювати обчислювальні навички; вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; розвивати варіативне та образне мислення учнів шляхом виконання завдань на відновлення знаків арифметичних дій; шляхом розв’язування завдань геометричного змісту.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички; вміє розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; має варіативне та образне мислення; вміє виконувати завдання на відновлення знаків арифметичних дій; завдання геометричного змісту.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Знайди число, що заховалося».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Порахуйте, скільки трикутників, чотирикутників.

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

Актуалізація уявлень про вартість товарів.

Слайд 14. Завдання 1. Полічи вартість товарів.

Слайд 15. Завдання 2. Полічи гроші.

Актуалізація знань про іменовані числа.

Слайд 16. Завдання 3. Назви величини в порядку зростання; у порядку спадання.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 17. Завдання 4. Добери дані до умови задачі, щоб можна було відповісти на її запитання.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Завдання 5. Послухай задачу. Яка схема їй відповідає? Спробуй скласти задачу до іншої схеми.

Закріплення вмінь виконувати порозрядне додавання і віднімання чисел.

Слайд 20-21. Завдання 6. Виконай додавання і віднімання чисел за схемами.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 22. Завдання 7. Прочитай задачу. Доповни ї ї даними — двоцифровим числом. Запропонуй дітям у класі розв’язати твою задачу.

Слайд 23. Завдання 8. Прочитай умову задачі. Склади такі запитання, щоб задача розв’язувалася дією додавання; дією віднімання. Знайди на вкладці опорну схему до кожної задачі.

Слайд 24. Завдання 9. Виконай порівняння.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.141).

Слайд 26. Завдання 1. Визнач. Які числа пропущені в таблиці.

Слайд 27. Завдання 2. Знайди значення виразів.

Слайд 28. Завдання 2. Знайди вартість кожної покупки.

Слайд 29. Завдання 4. Прочитай текст. Про що дізнаємось за допомогою поданих виразів? Доберіть схему, яка ілюструє, скільки всього було птахів?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні