Каталог матеріалів

Урок №137 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр»

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 137

Тема. Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр»

Мета: формувати в учнів уявлення про довжину та одиниці її вимірювання; актуалізувати знання про вивчені одиниці вимірювання довжини, про порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини; прийом заміни складеного іменованого числа простим, і навпаки; знайомити з новою одиницею вимірювання довжини – метром; учити подавати число дециметрів у метрах; учити порівнювати, додавати та віднімати іменовані числа; удосконалювати вміння обчислювати значення сум зручним способом; формувати уміння розв’язувати задачі.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про довжину та одиниці її вимірювання; знання про вивчені одиниці вимірювання довжини, про порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини; прийом заміни складеного іменованого числа простим, і навпаки; ознайомлений з новою одиницею вимірювання довжини – метром; вміє подавати число дециметрів у метрах; порівнювати, додавати та віднімати іменовані числа; обчислювати значення сум зручним способом; розв’язувати задачі.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Хто сховався в Кіндері?»

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з новою одиницею вимірювання довжини – метр.

Слайд 14. Завдання 1. Подай величину в сантиметрах; у дециметрах.

Ознайомлення зі співвідношенням одиниці вимірювання довжини.

Слайд 15. Завдання 2. Згадай одиниці лічби. Які одиниці вимірювання ти знаєш?

Слайд 16. Рухлива вправа.

Первинне закріплення уявлення про одиницю вимірювання довжини 1 метр.

Слайд 17. Завдання 3. Назви об'єкти, довжину яких зручно вимірювати міркою 1 метр.

Слайд 18. Завдання 4. Скільки дециметрів становлять 1 метр? Скільки десятків у числі дециметрів? Подай величини в метрах.

Слайд 19. Завдання 5. Скільки в 1 метрі дециметрів? Подай величини в дециметрах.

Формування вмінь порівнювати іменовані числа.

Слайд 20. Завдання 6. Порівняй іменовані числа.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 21-23. Завдання 7. Розв'яжи задачі усно. Обери одну із задач і запиши її розв'язання.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.140).

Слайд 25. Завдання 1. Подай величини в сантиметрах; дециметрах.

Слайд 26. Завдання 2. Згадай одиниці лічби. Які одиниці вимірювання довжини ти знаєш?

Слайд 27. Завдання 3. Назви об'єкти, довжину яких зручно вимірювати міркою 1 метр.

Слайд 28-29. Завдання 4. Розв'яжи задачі.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні