Каталог матеріалів

Урок №136 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Визначаємо вартість товару. Гривня (грн), копійка (к.), 1 грн = 100 к.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 136

Тема. Визначаємо вартість товару

Мета: формувати в учнів уявлення про вартість товарів; формувати обчислювальні навички та вміння розв’язувати задачі; знайомити з величиною – вартістю товарів; закріплювати порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; формувати вміння додавання та віднімання двоцифрові числа частинами; порівняти способи порозрядного додавання і віднімання зі способом додавання і віднімання частинами; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати варіативне та логічне мислення шляхом виконання завдань на відновлення цифр або знаків арифметичних дій.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про час та одиниці його вимірювання; має обчислювальні навички; уявлення про співвідношення одиниць вимірювання часу – доби і години; вміє визначати час за годинником двома способами; має вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; вміє знаходити значення виразів на кілька дій; має вміння розв’язувати задачі.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Скарбничка».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям вартості.

Слайд 14. Завдання 1. Сорока купила намисто за 20 копійок. Обведи монети, якими сорока могла заплатити за покупку.

Слайд 15. Завдання 2. Визнач, вартість яких товарів більша.

Закріплення уявлень про вартість.

Слайд 16. Завдання 3. Полічи, скільки грошей у дітей. У кого грошей більше?

Слайд 17. Завдання 4. Обведи скарбничку, в якій найбільше грошей.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Завдання 5. Обведи монети — копійки — жовтим олівцем, а купюри — гривні — червоним. Які інші монети та купюри ти знаєш.

Формування вмінь порозрядного додавання і віднімання чисел.

Слайд 20. Завдання 6. Закінчи обчислення значень виразів порозрядно.

Слайд 21. Завдання 7. Закінчи обчислення частинами.

Порівняння способу порозрядного обчислення і способу очислення частинами.

Слайд 22-23. Завдання 8. Порівняй два способи розв'язування. Чим вони відрізняються? Закінчи розв'язання.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 24. Завдання 9. Розв’яжи задачу.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.138).

Слайд 26. Завдання 1. Іринка зібрала гроші. Щоб купити подарунок братикові. Полічи, скільки грошей в Іринки.

Слайд 27. Завдання 2. Полічи вартість кожного набору товарів.

Слайд 28. Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Слайд 29. Завдання 4. Знайди значення виразів зручним для тебе способам.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні