Каталог матеріалів

Урок №135 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 135

Тема. Додаємо і віднімаємо числа

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; актуалізувати способи додавання і віднімання одноцифрового числа та круглих чисел, спосіб додавання та віднімання частинами чисел першої п’ятірки; формувати вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; знайомити зі способам додавання та віднімання двоцифрових чисел частинами; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати варіативне та логічне мислення шляхом виконання завдань на відновлення цифр або знаків арифметичних дій.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про час та одиниці його вимірювання; має обчислювальні навички; уявлення про співвідношення одиниць вимірювання часу – доби і години; вміє визначати час за годинником двома способами; має вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; вміє знаходити значення виразів на кілька дій; має вміння розв’язувати задачі.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Математична гра «Збираємо мед».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Розкажіть, що ви знаєте про кожну з них.

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація розрядного складу числа та прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків.

Слайд 14. Завдання 1. Заповни порожні клітинки.

Актуалізація способу додавання частинами першої п’ятірки.

Слайд 15. Завдання 2. Заповни порожні клітинки, Прокоментуй розв'язання за схемами.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом додавання і віднімання двоцифрових чисел частинами.

Слайд 16. Завдання 3. Розглянь, як можна додавати і віднімати число частинами.

Слайд 17-18. Завдання 4. Прокоментуй розв'язання, користуючись підказками.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Актуалізація знань додавання та віднімання двоцифрових чисел способом порозрядного додавання і віднімання.

Слайд 20. Завдання 5. Обчисли способом порозрядного додавання і віднімання.

Формування вмінь визначати час за годинником.

Слайд 21. Завдання 6. Перевір, чи правильно діти визначили час.

Слайд 22. Завдання 7. Визнач час за годинником, якщо відомо, що триває друга половина доби.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 23. Завдання 8. Зістав задачі. Чим вони схожі? Чи є ці задачі оберненими?

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.138).

Слайд 25. Завдання 1. Знайди значення виразів. Прокоментуй розв'язання.

Слайд 26. Завдання 2. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 27. Завдання 3. Проілюструй кружками-намистинками відомий тобі спосіб обчислення значень виразів. Поміркуй, чи можна виконати обчислення інакше.

Слайд 28. Завдання 4. розглянь, як можна додавати і віднімати число частинами.

Слайд 29. Завдання 5. Знайди значення виразів, за бажанням використовуючи спосіб обчислення частинами.

Слайд 30. Завдання 6. Визнач час за годинником, якщо відомо, що триває друга половина доби.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні