Каталог матеріалів

Урок №134 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Дізнаємося про тривалість доби. 1 доба = 24 години

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 134

Тема. Дізнаємось про тривалість доби

Мета: формувати в учнів уявлення про час та одиниці його вимірювання; формувати обчислювальні навички. Формувати уявлення про співвідношення одиниць вимірювання часу – доби і години; вчити визначати час за годинником двома способами; формувати вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; знаходити значення виразів на кілька дій; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати варіативне та логічне мислення шляхом виконання завдань на відновлення цифр або знаків арифметичних дій.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про час та одиниці його вимірювання; має обчислювальні навички; уявлення про співвідношення одиниць вимірювання часу – доби і години; вміє визначати час за годинником двома способами; має вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; вміє знаходити значення виразів на кілька дій; має вміння розв’язувати задачі.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 11. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

Актуалізація знань про оди, співвідношення одиниць вимірювання довжини.

Слайд 13. Завдання 1. Назви іменовані числа в порядку збільшення; зменшення.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь виконувати порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Слайд 14. Завдання 2. Розглянь, як діти визначили час. Поміркуй, чому вони відповіли по-різному.

Ознайомлення з двома варіантами визначення часу за годинником.

Слайд 15. Завдання 3. Визнач час за годинником, уточнюючи частини доби.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17. Завдання 4. Визнач час за годинником, якщо відомо, що триває перша половина доби. З’єднай кожний циферблат з відповідним числом.

Слайд 18. Завдання 5. Визнач час за годинником, якщо відомо, що триває друга половина доби.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 19. Завдання 6. Прочитай задачу. Поясни, що означають відрізки на схемі. Розв'яжи задачу усно.

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Слайд 20. Завдання 7. Знайди значення виразів.

Розвиток логічного, варіативного мислення учнів, формування обчислювальних навичок.

Слайд 21. Завдання 8. Впиши пропущені в рівностях цифри.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.137).

Слайд 23. Завдання 1. Розглянь, як діти визначили час. Поміркуй, чому вони відповіли по-різному.

Слайд 24. Завдання 2. Визнач час за годинником, зазначаючи частини доби.

Слайд 25. Завдання 3. Знайди значення виразів, скориставшись підказками.

Слайд 26. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 28. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні