Каталог матеріалів

Урок №133 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Визначаємо час за годинником. Годинник: годинна і хвилинна, стрілки, година (год).

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 133

Тема. Визначаємо час за годинником

Мета: формувати в учнів уявлення про час та його вимірювання; формувати обчислювальні навички. Актуалізувати вміння вимірювати час за годинником; формувати вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; закріпити уявлення про обернену задачу; формувати вміння розв’язувати задачі; закріплювати вміння знаходити невідомий компонент арифметичних дій; формувати вміння порівнювати математичні вирази; розвивати варіативне та логічне мислення шляхом виконання завдань на відновлення цифр або знаків арифметичних дій.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про час та його вимірювання; має обчислювальні навички; вміння вимірювати час за годинником; вміння порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд; уявлення про обернену задачу; вміння розв’язувати задачі; вміння знаходити невідомий компонент арифметичних дій; порівнювати математичні вирази;

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Математична гра «Гол».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

Актуалізація знань про час і вимірювання часу за годинником.

Слайд 13. Завдання 1. Відшукай до кожного початку речення його кінець.

Слайд 14. Завдання 2. Усно розв'яжи задачу.

Слайд 15-16. Завдання 3. Обведи предмети, які допомагають вимірювати час.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Завдання 4. Визнач, котру годину показує кожний годинник. З’єднай циферблат з відповідним числом.

Слайд 19. Завдання 5. Намалюй на годинниках годинну і хвилинну стрілки.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь виконувати порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Слайд 20. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 21. Завдання 7. Поміркуй, які знаки арифметичних дій треба вставити, щоб одержати істинні нерівності.

Формування вмінь розв’язувати задачі, закріплення уявлень про обернену задачу.

Слайд 22. Завдання 8. Розв’яжи задачу.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.136).

Слайд 24. Завдання 1. З’ясуй, які із зображених предметів допомагають вимірювати час. Доповни цей перелік.

Слайд 25. Завдання 2. Визнач, котру годину показує кожний годинник.

Слайд 26. Завдання 3. Знайди значення виразів скориставшись підказками.

Слайд 27. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні