Каталог матеріалів

Урок №13 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Ознайомлення зі словами, якими називають кількість предметів. Скільки? Який, яка, яке по порядку?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №013. Читання. Ознайомлення зі словами, якими називають кількість предметів. Скільки? Який, яка, яке по порядку? Робота з дитячою книжкою.

Очікувані результати: учні відрізняють слова, якими називають кількість предметів; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати в учнів уявлення про слова, якими називають кількість предметів; навчити ставити до них питання; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами тематичної групи «Посуд»;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Вправа «Три бажання».

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 5. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

Слайд 7. Гра «Назви одним словом».

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 8. Робота з підручником.

Слайд 9. Скільки предметів на малюнку? Дайте їм загальну назву. Що тут зайве?

Слайд 10. Рухлива вправа

Слайд 11. Відгадай загадку.

Слайд 12. Скільки вагонів у поїзді? Скільки тварин їде в поїзді?

Слайд 13. Розгляньте уважно малюнок. Хто на ньому зображений?

Слайд 14. Слухання вірша за посиланням.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 16. Слухання вірша.

Слайд 17. Пригадай, які комашки відповідали кожній цифрі у лічилочці?

Слайд 18-20. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «Конвалія в саду».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 21. Гра «Скільки?».

Слайд 22. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні