Каталог матеріалів

Урок №105 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Урок узагальнення набутих знань. Вікторина

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 105. Тема «Узагальнення знань. Урок - вікторина»

Очікувані результати: учні підводять підсумки і узагальнюють раніше набуті знання; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

вдосконалити раніше набуті знання; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: вчити правилам поведінки на природі; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Повідомлення теми і мети уроку

Вікторина

Слайд 5. Раунд 1.

Слайд 6. Поміркуй. Як слід поводитися учням у бібліотеці?

Слайд 7. Поміркуй. Що обов’язково слід робити коли приходиш до школи?

Слайд 8. Поміркуй. Хто з дітей правильно сидить під час письма?

Слайд 9. Поміркуй. Що обов’язково необхідно робити двічі на день?

Слайд 10. Поміркуй. Який орган чуття допомагає нам відчувати запахи?

Слайд 11. Поміркуй. Що ти можеш порадити цим учням?

Слайд 12. Поміркуй. Які правила слід пригадати цьому хлопчику?

Слайд 13. Поміркуй. Що ти можеш порадити цьому хлопчику?

Фізкультхвилинка

Слайд 14.  Рухлива вправа.

Слайд 15. Раунд 2

Слайд 16. Поміркуй. Що означає цей знак? Для чого його встановлюють?

Слайд 17. Поміркуй. Яку команду подає нам цей сигнал світлофора?

Слайд 18. Поміркуй. Що ти можеш порадити цим дітям?

Слайд 19. Поміркуй. Коли пішоходи можуть рухатися проїзною частиною?

Слайд 20. Поміркуй. Що ти можеш порадити цим дітям?

Слайд 21. Поміркуй. Яка з цих страв корисніша? Поясни чому.

Слайд 22. Поміркуй. Що ти можеш порадити цим дітям?

Слайд 23. Поміркуй. Як зміцнювати своє здоров’я?

Фізкультхвилинка

Слайд 24.  Рухлива вправа.

Слайд 25. Раунд 3.

Слайд 26. Поміркуй. Обери об’єкт НЕживої природи?

Слайд 27. Поміркуй. Обери свійську тварину.

Слайд 28. Поміркуй. Обери хвойну рослину

Слайд 29. Поміркуй. Обери тварину, яка не є комахою.

Слайд 30. Поміркуй. Яку пораду можна дати цьому хлопчику?

Слайд 31. Поміркуй. Яку пораду можна дати цим дітям?

Слайд 32. Поміркуй. Обери «зайвий» предмет.

Слайд 33. Поміркуй. Ким є для дівчинки ця людина? А дівчинка для неї?

Слайд 34.  Висновок . Ви – молодці!

Слайд 35. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 36.  Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні