Каталог матеріалів

Урок №99 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Київ – столиця України

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 99. Тема «Київ - столиця України»

Очікувані результати: учні формують уявлення про столицю України; про історичні пам’ятки Києва; засвоюють інформацію про культурну спадщину; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

усвідомити інформацію про столицю України; про історичні пам’ятки Києва; засвоїти інформацію про культурну спадщину; учити проводити спостереження і робити висновки; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5 Розгорніть підручники на сторінці 103

Слайд 6. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 7.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 8. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 9. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 10. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 11. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 12. Хвилинка – цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 8  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 15. Сторінка 49. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 16. Сторінка 49. Вправа 2. Поміркуй

Фізкультхвилинка

Слайд 17.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 18-28. Хвилинка – цікавинка.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 29.  Висновок

Слайд 30. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 31. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні