Каталог матеріалів

Урок №97 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Символи моєї країни

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №97. Тема «Символи моєї країни»

Очікувані результати: учні формують уявлення про символи України; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про символи України; учити спостерігати; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, цеглинки LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Слухаємо. Роповідаємо.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Візьми до уваги.

Слайд 6. Візьміть до уваги.

Слайд 7. Міркуємо. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 8. Попрацюйте в групах.

Слайд 9. Поміркуй.

Слайд 10. Поміркуй.

Слайд 11. Поміркуй.

Слайд 12. Слухаємо. Розповідаємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 13  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 15.  Сторінка 46. Вправа 1. Поміркуй.

Слайд 16.  Сторінка 46. Вправа 2.Поміркуй.

Слайд 17.  Сторінка 46. Вправа 3. Поміркуй.

Слайд 18.  Сторінка 46. Вправа 4. Спостерігаємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 19.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 20. Сторінка 10. Вправа 6. Поміркуй.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 21.  Висновок

Слайд 22. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 23. Рефлексія «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні