Каталог матеріалів

Урок №79 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Родинне дерево

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 79. Тема «Родинне дерево»

Очікувані результати: учні формують уявлення про родинне дерево; вміють спостерігати та робити висновки; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про родинне дерево; учити родинним стосункам; учити проводити спостереження та робити висновки; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: вчити правилам поведінки у родині; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Міркуємо.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5 Розгорніть підручники на сторінці 68.

Слайд 6. Словничок

Слайд 7.  Словничок

Слайд 8.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 9.  Відгадай загадки.

Слайд 10.  Відгадай загадки.

Слайд 11.  Відгадай загадки.

Слайд 12.  Відгадай загадки.

Фізкультхвилинка

Слайд 13  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 15. Сторінка 15. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 16.  Сторінка 15. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 17.  Сторінка 15. Вправа 1.Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 18.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 19-29 Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 30.  Висновок

Слайд 31. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 32. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні