Каталог матеріалів

Урок №72 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Числа 16-20. Утворення, запис, читання чисел.

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №72

Тема. Числа 16-20. Утворення, запис, читання чисел. Задачі на знаходження решти.

Мета: ознайомити учнів із числами 16-20; навчити учнів утворювати, записувати, читати числа 16-20; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження решти; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця знає, як записувати та складати вирази; правильно обчислює вирази та порівнює їх з визначенням «на скільки…»; вміє розв’язувати задачі; порівнює іменовані числа; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба одиницями від 1 до 15.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Лічба.

Слайд 5. Підготовчі вправи. Лічба.

Слайд 6. Підготовчі вправи. Лічба.

Актуалізація знань

Слайд 7. Робота з демонстраційним матеріалом. Лічба.

Слайд 8. Робота з демонстраційним матеріалом. Лічба.

Слайд 9. Мотивація навчальної діяльності.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

ІІ. Основна частина.

Утворення чисел 16-20.

Слайд 11. Робота з підручником. Утворення, запис, читання чисел.

Слайд 12. Робота з підручником. Утворення, запис, читання чисел.

Слайд 13. Робота з підручником. Утворення, запис, читання чисел.

Слайд 14. Гімнастика для очей.

 

Удосконалення вмінь та навичок.

Слайд 15. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 16. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 17. Робота з підручником. Розвязування задачі.

Слайд 18. Робота з підручником. Склад чисел 9 і 10.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

 

III. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20-21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

 

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Гра «Допоможи їжачку».

Слайд 33. Лічба від 1 до 20 в порядку зростання.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні