Каталог матеріалів

Урок №67 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Харчування і здоров’я

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №67. Тема «Харчування і здоров’я»

Очікувані результати: учні формують уявлення про продукти харчування; про вплив харчування на здоров’я людини; засвоюють інформацію про те, що необхідно людям для здорового життя; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

усвідомити інформацію про вплив харчування на здоров’я людини, про вплив харчування на здоров’я людини; засвоїти інформацію про те, що необхідно людям для здорового життя;; учити проводити спостереження і робити висновки; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгадайте ребуси.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5 Розгорніть підручники на сторінці 41

Слайд 6. Візьміть до уваги

Слайд 7.  Запам’ятай. Візьміть до уваги.

Слайд 8.  Міркуємо і розповідаємо.

Слайд 9.  Візьміть до уваги.

Слайд 10.  Міркуємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 11  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 13. Сторінка 50. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 14.  Сторінка 50. Вправа 2.Поміркуй.

Слайд 15.  Сторінка 50. Вправа 3.Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 16.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 17-23. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 24.  Висновок

Слайд 25. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 26. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні