Каталог матеріалів

Урок №65 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Місткість. Літр

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №65

Тема. Місткість. Літр.

Мета: ознайомити учнів із місткістю та її одиницею вимірювання «літр»; вчити правильно обчислювати значення виразів та порівнювати їх за місткістю; удосконалити навички розв’язування задач на знаходження місткі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця знає, що таке місткість; правильно обчислює значення виразів та порівнює їх за місткістю; вміє розв’язувати задачі на знаходження місткості; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Гра «Живі цифри»

Слайд 4. Підготовчі вправи. Гра «Снігові кульки».

Слайд 5. Підготовчі вправи. Гра «Снігові кульки».

Слайд 6. Підготовчі вправи. Гра «Снігові кульки».

Актуалізація знань

Слайд 7. Підготовчі вправи. Вправа «Терези».

Слайд 8. Підготовчі вправи. Вправа «Терези».

Слайд 9. Мотивація навчальної діяльності. Математично – мовленнєве завдання.

Слайд 10. Мотивація навчальної діяльності.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із місткістю.

Слайд 12. Робота з підручником. Місткість.

Слайд 13. Довідничок. Місткість. Літр.

Слайд 14. Робота з підручником. Місткість. Літр.

Слайд 15. Робота з підручником. Розвязування задачі.

Слайд 16. Гімнастика для очей.

 

Порівняння іменованих чисел.

Слайд 17. Робота з підручником. Порівняння іменованих чисел.

Слайд 18. Робота з підручником. Порівняння іменованих чисел.

Слайд 19. Робота з підручником. Порівняння іменованих чисел.

Слайд 20. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 21. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23-24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Пальчикова гімнастика.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Удосконалення обчислювальних навичок.

Слайд 33. Логічна задача.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Попкорн».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні