Каталог матеріалів

Урок №65 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Фізичні вправи і здоров’я

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 65. Тема «Фізичні вправи і здоров’я»

Очікувані результати: учні формують уявлення про фізичні вправи та їх вплив на здоров’я; засвоюють інформацію про здоровий спосіб життя; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про фізичні вправи та їх вплив на здоров’я; учити спостерігати; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

  • Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгадайте ребус.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5.  Розгорніть підручники на сторінці 36.

Слайд 6. Візьміть до уваги.

Слайд 7.  Спостерігаємо.

Слайд 8.  Словничок

Слайд 9.  Поміркуй.

Слайд 10.  Хвилинка- цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 11  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 13. Сторінка 46. Вправа 4. Поміркуй

Слайд 14.  Сторінка 46. Вправа 5.Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 15.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 16-25. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 26.  Висновок

Слайд 27. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 28. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні