Каталог матеріалів

Урок №62 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Тіло людини

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №62. Тема «Тіло людини»

Очікувані результати: учні формують уявлення про тіло людини; вміють досліджувати та робити висновки; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про тіло людини та його органи; учити проводити спостереження та робити висновки; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: вчити правилам поведінки на природі; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого організму; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

- Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Відгадайте загадку.

Слайд 5. Відгадайте загадку.

Слайд 6. Відгадайте загадку.

Слайд 7. Відгадайте загадку.

Слайд 8. Відгадайте загадку.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 9 Розгорніть підручники на сторінці 28.

Слайд 10. Візьміть до уваги.

Слайд 11.  Візьміть до уваги.

Слайд 12.  Зверніть увагу.

Слайд 13.  Досліджуємо.

Слайд 14.  Попрацюйте в групах.

Слайд 15.  Словничок

Фізкультхвилинка

Слайд 16  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 18. Сторінка 41. Вправа 4.

Слайд 19.  Хвилинка - цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 20.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 21-30. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 31.  Висновок

Слайд 32. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 33. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні