Каталог матеріалів

Урок №59 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Обчислення значень виразів. Задачі

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №59

Тема. Задачі на знаходження суми.

Мета: ознайомити учнів із задачами на знаходження суми; вчити правильно розв’язувати вирази та порівнювати їх; удосконалювати знання про пори року; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця вміє правильно обчислювати вирази; розв’язує задачі на знаходження суми; додає та віднімає в межах 10; правильно порівнює числа; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи. Гра «Математичні сніжки».

Слайд 4. Робота над загадкою.

Слайд 5. Цікаві факти про пори року.

Актуалізація знань

Слайд 6. Робота з віршем.

Слайд 7. Підготовчі вправи. Гра «Математична павутинка».

Слайд 8. Підготовчі вправи. Гра «Математична павутинка».

Слайд 9. Усне опитування.

Слайд 10. Мотивація навчальної діяльності. Математично – мовленнєве завдання.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Узагальнення вмінь обчислювати вирази.

Слайд 12. Робота з підручником. Доповнення числа до 10.

Слайд 13. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 14. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 15. Гімнастика для очей.

Ознайомлення із задачами на знаходження суми. Порівняння чисел.

Слайд 16. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 17. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 18. Робота з підручником. Розв’язування задачі за схемою.

Слайд 19. Робота з підручником. Розв’язування задачі за схемою.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21-22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Робота у зошиті.

Слайд 31. Робота у зошиті.

Слайд 32. Логічна вправа «Квіткові приклади».

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Оберіть свій олівець».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні