Каталог матеріалів

Урок №54 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Задачі. Обчислення в межах 10

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №54

Тема. Задачі на збільшення на декілька одиниць. Порівняння виразу і числа.

Мета: ознайомити із новим видом задачі на збільшення на декілька одиниць; розвивати вміння порівнювати вирази і числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє додавати та віднімати числа в межах 10; задачі розв’язує задачі на збільшення на декілька одиниць; вміє порівнювати вирази і числа; користується числовим відрізком під час розв’язування прикладів на віднімання та додавання; розв’язує задачі з виразом «стільки ж»; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба у порядку зростання від 1 до 10.

Слайд 4. Робота з віршем.

Слайд 5. Цікаві факти про космос.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Підготовка до математичного диктанту.

Слайд 7. Математичний диктант.

Слайд 8. Перевірка математичного диктанту.

Слайд 9. Повторення складу чисел. Розв'язування прикладів.

Слайд 10. Мотивація навчальної діяльності. Математично – мовленнєве завдання.

Слайд 11. Мотивація навчальної діяльності. Робота з демонстраційним матеріалом.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Розвязування задач. Поняття «на 1 більше».

Слайд 13. Робота з демонстраційним матеріалом

Слайд 14. Робота з підручником. Розв'язування задачі. Поняття «на 1 більше».

Слайд 15. Робота з підручником. Розв'язування задачі. Поняття «на 1 більше».

Слайд 16. Робота з підручником. Розв'язування задачі.

Слайд 17. Гімнастика для очей.

 

Удосконалення умінь порівнювати вирази.

Слайд 18. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 19. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 20. Робота з підручником. Робота з геометричними фігурами.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 22-23. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Пальчикова гімнастика.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Повторення таблиці додавання та віднімання числа 4.

Слайд 33. Робота з конструктором «LEGO».

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія-загадка. Вправа «Ножиці».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні