Каталог матеріалів

Урок №47 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Світ живої природи. Що необхідно організмам для життя

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №47. Тема «Світ живої природи. Що необхідно організмам для життя»

Очікувані результати: учні формують уявлення про світ живої природи; засвоюють інформацію про те, що необхідно організмам для життя; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

усвідомити інформацію про світ живої природи; засвоїти інформацію про те, що необхідно організмам для життя; учити проводити досліди і робити висновки; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: учити уважно і зосереджено проводити досліди, робити висновки; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Слухаємо. Розповідаємо.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Проведіть дослід.

Слайд 6.  Проведіть дослід.

Слайд 7.  Поміркуйте.

Фізкультхвилинка

Слайд 8. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 10.  Сторінка 54. Вправа 1. Поміркуйте.

Слайд 11.  Сторінка 54. Вправа 2. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 12.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 13-18. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 19.  Висновок

Слайд 20. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 21. Рефлексія. Вправа «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні