Каталог матеріалів

Урок №36 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Додавання і віднімання числа 2. Збільшення, зменшення числа

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №35

Тема. Додавання і віднімання числа 2. Додавання й віднімання за числовим променем.

Мета: ознайомити учнів з додаванням та відніманням числа 2; вчити користуватися числовим відрізком під час розв'язування прикладів на віднімання та додавання; удосконалювати навички учнів знаходити різницю та суму чисел за малюнками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: знає як додавати та віднімати число 2; вміє користуватися числовим відрізком під час розв’язування прикладів на віднімання та додавання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-4. Підготовчі вправи. Гра «Математична павутинка».

Актуалізація знань.

Слайд 5. Гра «Наступна кулька»

Слайд 6. Робота над загадкою.

Слайд 7. Математична задача про двійку.

Слайд 8. Підготовка до математичного диктанту.

Слайд 9-10. Математичний диктант.

Слайд 11. Актуалізація знань про назви компонентів додавання.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із додаванням і відніманням числа 2

Слайд 13. Робота з підручником. Додавання і віднімання числа 2.

Слайд 14. Гімнастика для очей.

 

Поняття про наступне число.

Слайд 15. Робота з підручником. Наступне число.

Слайд 16. Довідничок.

Слайд 17. Робота з підручником. Збільшення числа на 2.

Слайд 18. Робота з підручником. Зменшення числа на 2.

Слайд 19. Робота з підручником. Довжина відрізка.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21-22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Пальчикова гімнастика.

 

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Лічба двійками в порядку зростання.

Слайд 33. Лічба двійками в порядку спадання.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Обмін думками».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні