Каталог матеріалів

Урок №35 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Додавання і віднімання числа 1

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №35

Тема. Додавання і віднімання числа 1. Додавання й віднімання за числовим променем.

Мета: ознайомити учнів з додаванням та відніманням числа 1; вчити користуватися числовим відрізком під час розв'язування прикладів на віднімання та додавання; удосконалювати навички учнів знаходити різницю та суму чисел за малюнками; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: знає як додавати та віднімати число 1; вміє користуватися числовим відрізком під час розв’язування прикладів на віднімання та додавання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу. Вправа «Дай мені пять».

Слайд 3. Підготовчі вправи. Гра «Наступне число».

Слайд 4. Підготовчі вправи. Гра «Попереднє число».

Актуалізація знань.

Слайд 5-6. Математичні приклади. Гра «Допоможи звірятам потрапити додому»

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Віршована задача.

Слайд 9. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою.

Слайд 10. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із додаванням і відніманням числа 1.

Слайд 12. Робота з підручником. Додавання і віднімання числа 1.

Слайд 13. Гімнастика для очей. 

Поняття про наступне число.

Слайд 14. Робота з підручником. Наступне число.

Слайд 15. Довідничок.

Слайд 16. Робота з підручником. Попереднє число.

Слайд 17. Довідничок.

Слайд 18. Робота з підручником. Довжина відрізка.

Слайд 19. Додавання і віднімання числа 1.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Пальчикова гімнастика.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Закріплення вивченого матеріалу. Гра «Хто швидше?». Розв'язування ланцюжків.

Слайд 30. Закріплення вивченого матеріалу. Гра «Хто швидше?». Розв'язування ланцюжків.

Слайд 31. Робота з конструктором «LEGO». 

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання. 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 33. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні