Каталог матеріалів

Урок №33 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Для чого ми проводимо досліди

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №33. Тема «Для чого ми проводим досліди»

Очікувані результати: учні формують уявлення про особливості проведення дослідів; засвоюють та вміють дотримуватись правил поведінки при проведенні дослідів; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити проводити досліди; учити правилам поведінки при дослідах; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження здоров’я свого та оточуючих; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Пригадайте.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми продовжимо проводити досліди.

А також повторимо правила проведення дослідів та закріпим уміння їх дотримуватись.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Робота з підручником

Слайд 6.  Працюємо в групах.

Слайд 7.  Працюємо в групах.

Слайд 8.  Працюємо в групах.

Фізкультхвилинка

Слайд 9. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 11. Сторінка 27. Вправа 4. Поміркуй.

Слайд 12.  Сторінка 27. Вправа 5.

Слайд 15.  Сторінка 27. Вправа 6.

Фізкультхвилинка

Слайд 14.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 15-24. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 25.  Висновок

Слайд 26. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 27. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні