Каталог матеріалів

Урок №31 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Для чого нам проводити спостереження

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №31. Тема «Для чого нам проводити спостереження»

Очікувані результати: учні формують уявлення про проведення спостережень; засвоюють та вміють дотримуватись правил поведінки при дослідах; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити розпізнавати предмети для спостережень; учити правилам поведінки при спостереженнях; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження здоров’я свого та оточуючих; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етапСлайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

 

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгляньте малюнки.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми дізнаємось що таке спостереження. А також дізнаємось, для чого їх проводити і чому важливо дотримуватись правил при проведенні спостережень.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Робота з підручником

Слайд 6.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 7.  Чи доводилося вам спостерігати?

Слайд 8.  Хвилинка - цікавинка.

Слайд 9.  Готуємось до спостереження.

Слайд 10.  Готуємось до спостереження.

Слайд 11.  Проводимо спостереження.

Фізкультхвилинка

Слайд 12. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 14.  Сторінка 23. Вправа 1.

Слайд 15.  Сторінка 23. Вправа 2.

Слайд 16. Поміркуй. Сторінка 24. Вправа 3.

Слайд 17.  Сторінка 23. Вправа 2.

Фізкультхвилинка

Слайд 18.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 19. Перевіряємо себе. Сторінка 24. Вправа 5

Усвідомлення набутих знань

Слайд 20.  Висновок

Слайд 21. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 22. Рефлексія. Вправа «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні