Каталог матеріалів

Урок №29 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Учимося взаємодіяти

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 29. Тема «Учимося взаємодіяти»

Очікувані результати: учні поповнюють словниковий запас; закріплюють знання про правила взаємодії в колективі; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити товариським відносинам в колективі; вдосконалювати навички самодисципліни, аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (будувати монологічне мовлення, говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіти навичками товариських відносин, самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням власних та суспільних інтересів; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію; вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа;

здоров’язберігаючої: формувати навички самодисципліни; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуй! З ким із цих дітей ви хотіли б подружитися?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми поговоримо про правила взаємодії дітей в колективі, а також дізнаємось як залежить настрій від вчинків і чому важливо дотримуватись правил комунікації.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 6.  Поміркуй.

Слайд 7. Запам’ятайте!

Слайд 8. Робота з ілюстраціями.

Слайд 9. Робота з ілюстраціями.

Слайд 10. Робота з ілюстраціями.

Слайд 11. Робота в групах.

Слайд 12. Спостерігаємо, досліджуємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 13. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 15. Сторінка 17. Вправа 1.

Слайд 16.  Сторінка 17. Вправи 2.

Слайд 17. Сторінка 17. Вправи 3.

Слайди 18-20. Сторінка 18. Вправи 4.

Слайд 21. Сторінка 18. Вправи 5.

Слайд 22.  Сторінка 18. Вправи 6.

Фізкультхвилинка

Слайд 23. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 24. Сторінка 19. Вправи 7.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 25. Висновок

Слайд 26. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 27. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні