Каталог матеріалів

Урок №29 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Повторення вивченого

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №29

Тема. Повторення вивченого. Складання рівностей на додавання.

Мета: узагальнити знання учнів про вивчені цифри та числа та вміння будувати замкнені і незамкнені лінії; удосконалювати навички усної лічби та вміння складати рівності на додавання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє писати цифри від 0 до 10; знає, що таке «доба», «замкнена лінія», «незамкнена лінія»; вміє будувати замкнені та незамкнені лінії і вимірювати довжини відрізків за допомогою лінійки; складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу. Вправа «Дай мені пять».

Слайд 3. Математичні приклади. Гра «Увімкни світло».

 

Актуалізація знань.

Слайд 4. Підготовка до математичного диктанту.

Слайд 5-6. Математичний диктант.

Слайд 7. Склад числа 10. Гра «Математичні краплинки».

Слайд 8. Робота над віршом.

Слайд 9. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

ІІ. Основна частина.

Узагальнення вмінь лічити предмети.

Слайд 11. Робота з підручником. Визначення кількості предметів.

Слайд 12. Проблемне питання.

Слайд 13. Робота із віршом.

Слайд 14. Визначення кількості предметів.

Слайд 15. Гімнастика для очей.

Узагальнення вміння порівнювати числа.

Слайд 16. Робота з підручником. Порівняння чисел.

Слайд 17. Робота з підручником. Порівняння чисел.

Слайд 18. Робота з підручником.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20-21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24-25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Гра «Покладіть яблучка у потрібний кошик».

 

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 33. Рефлексія. Оберіть цеглинку лего.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні