Каталог матеріалів

Урок №28 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Доба. Замкнені і незамкнені лінії

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №28

Тема. Доба. Замкнені і незамкнені лінії.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «доба», «замкнена лінія», «незамкнена лінія»; учити будувати замкнені та незамкнені лінії; удосконалювати навички усної лічби; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: знає, що таке «доба», «замкнена лінія», «незамкнена лінія»; вміє будувати замкнені та незамкнені лінії і вимірювати довжини відрізків за допомогою лінійки; складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Робота над загадкою.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Гра «Збудуй вежу».

Актуалізація знань.

Слайд 5. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою.

Слайд 6. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою.

Слайд 7. Мотивація навчальної діяльності.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із днями тижня.

Слайд 9. Робота з підручником.

Слайд 10. Робота над загадкою.

Слайд 11. Довідничок.

Слайд 12. Робота з підручником. Дні тижня.

 

Ознайомлення з частинами доби.

Слайд 13. Довідничок.

Слайд 14. Робота з підручником. Доба.

Слайд 15. Гімнастика для очей.

 

Ознайомлення із поняттями «замкнені лінії» та «незамкнені лінії».

Слайд 16. Робота з підручником. Ламані лінії.

Слайд 17. Робота з підручником. Ламані лінії.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 19-20. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 22. Робота в зошиті.

 

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Пальчикова гімнастика.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Слайд 28. Логічне завдання. Ознайомлення з кругами Ейлера.

Слайд 29. Логічне завдання.

Слайд 30. Закріплення вивченого матеріалу.

Слайд 31. Логічне завдання.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 33. Робота з конструктором «LEGO».

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Інтерв'ю».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні