Каталог матеріалів

Урок №27 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Написання малої букви л і складів з нею

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

 

Урок № 27

 

Тема. Написання малої букви л і складів з нею.

Мета: ознайомити учнів з малою рукописною буквою л, вчити її писати; формувати вміння читати й писати склади з буквою л; удосконалювати вміння орієнтуватися в сітці зошита, писати ручкою; розвивати спостережливість, уміння аналізувати, порівнювати, доповнювати групу предметів, об’єднаних за певною ознакою, розповідати за малюнком; виховувати охайність, старанність, інтерес до навчання.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє писати малу рукописну букву л; з’єднувати букву з раніше вивченими буквами; вміє орієнтуватися в сітці зошита, не виходити за межі робочого рядка, дотримується поля.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

 

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, математична, здоров’язберігаюча.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація уроку.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 5. Фізхвилинка для очей.

Оформлення стіни слів: лисиця, журавель, ялинки, літак, лебідь, яблуко.

Слайд 6. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита (с.31)

Слайд 7. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 8. Бесіда за малюнком. З якої казки ці персонажі? Пригадайте зміст казки. Назвіть слова, в яких є буква «ел» (лисиця, журавель, ялинки), у яких словах ця буква позначає твердий звук, а в яких – м'який.

Слайд 9. Розгляньте рукописну букву л, з яких елементів вона складається? Наведіть на малюнку всі елементи букви л.

Слайд 10. Фізкультхвилинка.

Актуалізація опорних знань.

Слайд 11. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 12. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 13. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Методика написання великої букви Е.

Слайд 14. Методика написання малої букви л. З яких елементів вона складається.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 15. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 16. Визначте, які елементи та букви ви напишете в першому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Визначте, які елементи та букви ви напишете в другому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 19. Пальчикова гімнастика.

Слайд 20. Визначте, які елементи та букви ви напишете в третьому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Визначте, які елементи та букви ви напишете в четвертому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Визначте, які елементи та букви ви напишете в п’ятому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26. Визначте, які елементи та букви ви напишете в шостому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Слайд 28. Визначте, які елементи та букви ви напишете в шостому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 30. Робота за сторінкою зошита. Що зображено внизу сторінки зошита?

Слайд 31. Чому малюнки розташовані навколо букви л. Перевірте, чи у всіх назвах малюнків є буква л. Визначте, який звук вона позначає – твердий чи м'який. Який малюнок зайвий?

Слайд 32. Намалюйте тварину, в назві якої є буква л.

Слайд 33. Зафарбуйте всі малюнки, в словах яких є буква л.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 34. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів. Складіть з цими словами речення.

Слайд 35. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 36. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 37. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 38. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні