Каталог матеріалів

Урок №25 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Віднімання чисел. Знак –

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №25

Тема. Віднімання чисел. Знак «–».

Мета: розкрити суть дії віднімання; ознайомити учнів зі знаком «мінус»; навчати складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання за малюнками і числовим відрізком, за схемами; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє розкрити суть дії віднімання; знає, як писати знак «мінус»; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу. Вправа «Криголам»

Слайд 3. Лічба у порядку зростання.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Гра «Пропущені числа».

Актуалізація знань.

Слайд 5. Гра «Математична естафета». Робота в парах.

Слайд 6. Віршована задача.

Слайд 7. Мотивація навчальної діяльності. Ознайомлення із сутністю віднімання.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із дією віднімання.

Слайд 9. Віршована задача.

Слайд 10. Пояснення вчителя.

Слайд 11. Робота з підручником. Дія віднімання.

Слайд 12. Робота з підручником. Дія віднімання.

Слайд 13. Робота з підручником. Дія віднімання.

Слайд 14. Гімнастика для очей.

 

Узагальнення знань про поняття «віднімання».

Слайд 15. Робота з підручником. Дія віднімання.

Слайд 16. Робота з підручником. Дія віднімання.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

 

Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 18-19. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 21. Робота в зошиті.

Слайд 22. Методика написання знака мінус «-»

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Пальчикова гімнастика.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Учні виконують у зошиті завдання. Вчитель допомагає та надає відповідні вказівки.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Віршована задача.

Слайд 30. Закріплення вивченого матеріалу. Гра «Що змінилось?»

Слайд 31. Закріплення вивченого матеріалу. Дія віднімання

Слайд 32. Закріплення вивченого матеріалу. Дія віднімання.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Чарівний кубик»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні