Каталог матеріалів

Урок №25 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Письмо малої букви е та з’єднань її з вивченими буквами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

 

Урок № 25

 

Тема. Написання малої букви е.

Мета: ознайомити учнів з малою рукописною буквою е, вчити її писати; формувати вміння з’єднувати букву е з іншими буквами; удосконалювати вміння орієнтуватися в сітці зошита, не виходити за межі робочого рядка, дотримуватися поля; формувати вміння писати ручкою; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, встановлювати логічні зв’язки; розповідати за малюнком; виховувати охайність, старанність, інтерес до історії розвитку телефонних апаратів.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє писати малу рукописну букву е; з’єднувати букву з раніше вивченими буквами; вміє орієнтуватися в сітці зошита, не виходить за межі робочого рядка, дотримується поля; вміє писати ручкою.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

 

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, природнича.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація уроку.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 5. Фізхвилинка для очей.

Оформлення стіни слів: лев, черепаха, метелик, сонце, смартфон, телефон.

Слайд 6. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита (с.29)

Слайд 7. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 8. Бесіда за малюнком. Назвіть тварин, що ви про них знаєте. Складіть розповідь про трьох друзів – лева, черепаху та метелика.

Слайд 9. Зверніть увагу на петлі, зображені на малюнку. Наведіть їх олівцем. Розгляньте зображення рукописної букви е.

Слайд 10. Фізкультхвилинка.

Актуалізація опорних знань.

Слайд 11. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 12. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 13. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Методика написання малої букви е.

Слайд 14. Методика написання малої букви е. З яких елементів вона складається.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 15. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 16. Визначте, які елементи та букви ви напишете в першому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Визначте, які елементи та букви ви напишете в другому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 19. Пальчикова гімнастика.

Слайд 20. Визначте, які елементи та букви ви напишете в третьому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Визначте, які елементи та букви ви напишете в четвертому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Визначте, які елементи та букви ви напишете в п’ятому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26. Визначте, які елементи та букви ви напишете в шостому рядку. Напишіть за зразком.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 28. Робота за сторінкою зошита. Що зображено внизу сторінки зошита?

Слайд 29. Розгляньте малюнки. Встановіть відповідність між телефонами і людьми, які жили в той час, коли існували зображені телефони.

Слайд 30. Зафарбуйте малюнок кольоровими олівцями.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 12. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів. Складіть з цими словами речення.

Слайд 32. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 34. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 35. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні