Каталог матеріалів

Урок №25 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Наш клас

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №25. Тема «Наш клас»

Очікувані результати: учні формують уявлення про особливості своєї класної кімнати; засвоюють та вміють дотримуватись правил поведінки в класі; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити розпізнавати класні осередки; учити правилам поведінки в класі; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження здоров’я свого та оточуючих; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгляньте уважно свій клас.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми розглянемо осередки, які є в нашому класі.

А також дізнаємось, для чого вони служать і чому важливо дотримуватись в них певних правил.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Робота з підручником

Слайд 6.  Осередок вчителя.

Слайд 7.  Осередок читання.

Слайд 8.  Осередок розваг.

Слайд 9.  Осередок творчості.

Слайд 10.  Осередок досліджень.

Слайд 11.  Осередок перевтілень .

Слайд 12.  Зона тиші.

Слайд 13.  Зона активного відпочинку.

Слайд 14.  Навчальний осередок.

Фізкультхвилинка

Слайд 15. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 17.  Сторінка 8. Вправа 1.

Слайд 18.  Сторінка 8. Вправа 2.

Слайди 19-26. Пограємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 27.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 28. Перевіряємо себе.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 29.  Висновок

Слайд 30. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 31. Рефлексія. Вправа «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні