Каталог матеріалів

Урок №23 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Прогулянка шкільним подвір’ям. Урок - екскурсія

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №23. Тема «Прогулянка шкільним подвір’ям. Урок - екскурсія»

Очікувані результати: учні формують уявлення про те, що оточує нас на шкільному подвір’ї; засвоюють та вміють дотримуватись правил поведінки на шкільному подвір’ї; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити розпізнавати шкільні приміщення; учити правилам безпечної поведінки в школі; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: вчити проводити спостереження; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватись на шкільному подвір’ї, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички орієнтування в просторі; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Екскурсія шкільним подвір’ям.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми дізнаємось, що є на шкільному подвір’ї нашої школи. А також дізнаємось, для чого служать ці об’єкти і яких правил слід дотримуватись на шкільному подвір’ї.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Дотримуйтеся правил поведінки під час екскурсії.

Слайд 6.  Дослідіть об’єкти шкільного подвір’я. Які рослини ростуть на шкільному подвір’ї?

Слайд 7.  Дослідіть об’єкти шкільного подвір’я. Які звуки ви чуєте на шкільному подвір’ї?

Слайд 8  Дослідіть об’єкти шкільного подвір’я. Які природні та рукотворні об’єкти є на шкільному подвір’ї?

Слайд 9.  Дослідіть об’єкти шкільного подвір’я. . Які громадські споруди розташовані поблизу вашої школи?

Слайд 10. Вирушайте на екскурсію.

Слайд 11.  Висновок

Слайд 12. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 13. Рефлексія. Вправа «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні