Каталог матеріалів

Урок №21 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Знайомство зі шкільними приміщеннями

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №21. Тема «Знайомство зі шкільними приміщеннями»

Очікувані результати: учні формують уявлення про шкільні приміщення; засвоюють та вміють дотримуватись правил поведінки в школі; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити розпізнавати шкільні приміщення; учити правилам безпечної поведінки в школі; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження здоров’я свого та оточуючих; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Проведіть екскурсію школою.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми розглянемо приміщення, які є в нашій школі.

А також дізнаємось, для чого вони служать і чому важливо дотримуватись в них певних правил.

Ми відвідаємо шкільні приміщення - спортивну залу, бібліотеку, їдальню, актову залу.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Робота з підручником

Слайд 6.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в їдальні?

Слайд 7.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в спортивній залі?

Слайд 8.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в актовій залі?

Слайд 9.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в комп’ютерному класі?

Слайд 10.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в бібліотеці?

Слайд 11.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в класній кімнаті?

Слайд 12.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в медичному кабінеті?

Слайд 13.  Слухаємо і розповідаємо. Як слід поводитися в коридорі та на сходах?

Фізкультхвилинка

Слайд 14. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 16. Сторінка 4. Вправа 1.

Слайд 17.  Сторінка 4. Вправа 2.

Слайди 18-24. Сторінка 4. Вправа 2. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 25.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 26-32. Перевіряємо себе. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 33.  Висновок

Слайд 34. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні