Каталог матеріалів

Урок №2 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення.

Безкоштовно

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко».

Урок №2. Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення.

Мета: актуалізувати назви геометричних фігур: точка, пряма, крива; навчити зображувати на папері точку, пряму, криву; актуалізувати вміння орієнтуватись у розміщенні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо). Уточнити розуміння учнями термінів, які вказують напрямок або місце розміщення: попереду, позаду, між; термінів, які характеризують розміщення на площині (на столі, в зошиті): середина, центр; зверху, знизу; справа, зліва, посередині; ввести зазначені терміни в активний словник учнів. Формувати поняття ознак предметів (форма, колір), учити визначати спільні та відмінні ознаки, порівнювати, виконувати класифікацію за цими ознаками.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Предмети, які нас оточують, мають таку властивість, як форма. Яку форму має дошка? Вікно? Класна кімната?.. Чотирикутник, коло, трикутник — це геометричні фігури. Які ще геометричні фігури ви знаєте? Покажіть трикутник, чотирикутник... (Діти мають дістати їх зі свого набору геометричних фігур.) Предмети оточуючого світу об’ємні. Які просторові фігури ви знаєте? Яку форму має м’яч? [Куля] Коробка? [Куб] Шматочок крейди? [Циліндр] Пенал? [Циліндр] Ріжок морозива? [Конус] Назвіть предмети, що мають форми куба, циліндра, конуса.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд9. Софійка згадала літній відпочинок і намалювала картину. Знайди на малюнку дівчинки схожі об’єкти на точку, криву, пряму.

Слайд10. Знайди на малюнку точки; прямі; криві.

Слайд11. Покажи точку, в якій перетинаються прямі лінії . З’єднай лінією точки над блакитною прямою.

Слайд12. Що на малюнку зображено зліва? справа? посередині? Коли у школі використовують зображені предмети?

Слайд13. Розглянь малюнок . Назви кожну кожну тварину . Сидить знизу? Хто вгорі? Кто праворуч від сови? Хто ліворуч від Вінні? Склади свої запитання.

Слайд15. Виконання інтерактивного завдання.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд16. Розглянь малюнок . Назви кожну фігуру в кожному рядку; в кожному стовпчику . Розгадай «секрет» розташування фігур і визнач, якої фігури бракує.

Фізкультхвилинка

Підсумок

Що ви робили на уроці? Які поняття повторили? Що ліворуч від дошки? праворуч? Хто сидить попереду? Хто позаду?.. Які геометричні фігури ви знаєте? Упізнайте зображені фігури. (Учитель демонструє точку, пряму, криву.) Чим схожі зображені фігури? Чим відрізняються? (Учитель демонструє незамкнену та замкнену криві.)

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні