Каталог матеріалів

Урок №19 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Написання великої букви О

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

 

Урок № 19

 

Тема. Написання великої букви О

Мета: ознайомити учнів з великою рукописною буквою О, вчити її писати; формувати вміння з’єднувати велику букву О з малою та елементами букв; удосконалювати вміння орієнтуватися в сітці зошита, не виходити за межі робочого рядка і надрядкової лінії, дотримуватися поля; удосконалювати вміння розповідати за малюнком; розвивати спостережливість; виховувати охайність, старанність, інтерес до історій про подорожі.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє писати велику рукописну букву О; вміє з’єднувати велику букву О з малою та елементами букв; удосконалює вміння розповідати за малюнком.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

 

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, здоров’язберігаюча.

Хід уроку

І. Вступна частина.

 

Організація класу.

 

Слайд 1-2. Організація уроку.

 

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 5. Фізхвилинка для очей.

Оформлення стіни слів: острів, корабель, бінокль, сонце, вода, океан, мильні бульбашки, кульки.

Слайд 6. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита (с.22)

Слайд 7. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 8. Складіть розповідь за малюнком. Придумайте історію про те, як діти відправились у подорож по морях і океанах.

Слайд 9. Знайдіть на малюнку предмети, в назвах яких є буква о (острів, корабель, бінокль, сонце, вода, океан). Придумайте дітям імена на букву О.

Слайд 10. Розгляньте рукописну букву О. З якого елементу вона складається? Знайдіть на малюнку овали, наведіть їх.

Слайд 11. Фізкультхвилинка.

Актуалізація опорних знань.

Слайд 12. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 13. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 14. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Методика написання великої букви О.

Слайд 15. Методика написання великої букви О. З яких елементів вона складається?

Слайд 16. Методика написання великої букви О. Пропишіть її в повітрі за зразком.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 17. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 18. Визначте, які елементи ви напишете в першому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Слайд 20. Визначте, які елементи ви напишете в другому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 21. Пальчикова гімнастика.

Слайд 22. Визначте, які елементи ви напишете в третьому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Визначте, які елементи ви напишете в четвертому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26. Визначте, які елементи ви напишете в п'ятому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 28. Робота за сторінкою зошита. Що зображено внизу сторінки зошита?

Слайд 29. Розгляньте малюнок. Чим займаються діти? Знайдіть серед бульбашок такі, що однаково заштриховані та продовжіть їх штрихування олівцем.

Слайд 30. Зафарбуйте кожну пару однаковим кольором.

Слайд 31. Знайдіть незаштриховану кульку, знайдіть їй пару і заштрихуйте відповідно.

Слайд 32. Скільки пар заштрихованих кульок утворилось? Скільки всього кульок випустили діти? Зафарбуйте незаштриховані кульки і одяг дітей.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 33. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів. Складіть з цими словами речення.

Слайд 34. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

 

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

 

Слайд 35. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 36. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 37. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні