Каталог матеріалів

Урок №19 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Безпечна дорога до школи

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №19. Тема «Безпечна дорога до школи»

Очікувані результати: учні формують уявлення про правила безпеки на дорозі; засвоюють та вміють дотримуватись правил дорожнього руху; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити правилам безпечної поведінки на дорозі; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил дорожнього руху; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження життя свого та оточуючих; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про безпечну дорогу до школи. А також дізнаємось, що таке правила дорожнього руху і чому важливо їх дотримуватись.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Робота з підручником

Слайд 6.  Слухаємо і запам’ятовуємо.

Слайд 7. Проїзна частина призначена для руху транспорту.

Слайд 8. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 9. Проїзна частина — це місце підвищеної небезпеки!

Слайд 10. Поміркуй і розкажи. Де ходять пішоходи? Де їздять машини?

Слайд 11. Відгадай загадку.

Фізкультхвилинка

Слайд 12. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 14. Сторінка 1. Вправа 1.

Слайд 15. Сторінка 2. Вправа 4.

Слайд 16. Сторінка 3. Вправа 5. Запам’ятай.

Слайд 17. Сторінка 3. Вправа 5. Зафарбуй віконечка світлофора.

Фізкультхвилинка

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 19-23. Перевіряємо себе.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 24. Висновок

Слайд 25. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 36. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні