Каталог матеріалів

Урок №18 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Написання малої букви о

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

 

Урок № 18

 

Тема. Написання малої букви о

Мета: ознайомити учнів з малою рукописною буквою о, вчити її писати; формувати вміння з’єднувати букву о з елементами букв та буквами а й А; удосконалювати вміння орієнтуватися в сітці зошита, не виходити за межі робочого рядка, дотримуватися поля; удосконалювати вміння розповідати за малюнком; розвивати спостережливість, уміння порівнювати; виховувати охайність, старанність, інтерес до життя птахів.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє писати малу рукописну букву о; вміє з’єднувати малу букву о з елементами букв та буквами а й А; удосконалює вміння розповідати за малюнком.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

 

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, природнича, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

 

Організація класу.

 

Слайд 1-2. Організація уроку.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

Оформлення стіни слів: сорока, намисто, дерево, орел, огорожа, клоун.

Слайд 6. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита (с.21)

Слайд 7. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 11. Складіть розповідь за малюнком про сорок, які знайшли намисто, але не змогли поділити його між собою.

Слайд 12. Знайдіть на малюнку предмети, в назвах яких є буква о (сороки, намисто, дерево, орел, огорожа). Знайдіть на малюнку овали, наведіть їх олівцем.

Слайд 13. Зафарбуйте всі овали. Порахуйте, скільки намистинок ви зафарбували.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

Актуалізація опорних знань.

Слайд 15. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 16. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 17. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Методика написання малої букви о.

Слайд 18. Методика написання малої букви о. З яких елементів вона складається?

Слайд 19. Методика написання малої букви о. З яких елементів вона складається?

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 20. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 21. Визначте, які елементи ви напишете в першому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Визначте, які елементи ви напишете в другому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 24. Пальчикова гімнастика.

Слайд 25. Визначте, які елементи ви напишете в третьому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27. Визначте, які елементи ви напишете в четвертому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Визначте, які елементи ви напишете в п'ятому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 30. Рухлива вправа.

Слайд 31. Визначте, які елементи ви напишете в шостому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 32. Рухлива вправа.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 33. Робота за сторінкою зошита. Що зображено внизу сторінки зошита?

Слайд 34. Розгляньте малюнок. Визначіть, скільки клоунів і шапочок над ними. Чи відрізняються клоуни один від одного (візерунком на одязі).

Слайд 35. Знайдіть шапочку кожного клоуна. Визначіть, якому клоунові належить шапочка без візерунка, намалюйте відповідний візерунок. Розфарбуйте однаково костюми і шапочки клоунів кольоровими олівцями.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 36. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів. Складіть з цими словами речення.

Слайд 37. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

 

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

 

Слайд 38. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 39. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 40. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні