Каталог матеріалів

Урок №18 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Додавання чисел. Знак +

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №18

Тема. Додавання чисел. Знак «+».

Мета: закріпити знання учнів про вивченні числа від 1 до 5; вчити учнів порівнювати предмети за кількістю; формувати навички лічби об’єктів; вчити розрізняти геометричні фігури та додавати числа в межах 5; навчити правильно писати знак «+»; ознайомити учнів із попереднім та наступним числом; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє писати цифру від 1 до 5 та знак «+»; додає числа у межах 5; порівнює предмети за кількістю; розпізнає і описує предмети за їх формою; вміє дібрати попереднє та наступне число до поданого; будує геометричні фігури.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи. Гра «Які пропущені числа?»

Актуалізація знань.

Слайд 4. Робота над загадкою.

Слайд 5. Віршована задача.

Слайд 6. Мотивація навчальної діяльності. Ознайомлення із сутністю додавання.

Слайд 7. Мотивація навчальної діяльності. Ознайомлення із сутністю додавання.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми будемо додавати числа.

Ознайомимося зі знаком «+» плюс.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із додаванням.

Слайд 9. Робота з підручником. Додавання чисел.

Слайд 10. Робота з підручником. Додавання чисел.

Слайд 11. Робота з підручником. Додавання чисел.

Слайд 12. Гімнастика для очей.

 

Узагальнення знань про додавання.

Слайд 13. Робота з підручником. Додавання чисел.

Слайд 14. Робота з підручником. Додавання чисел.

Слайд 15. Додавання за малюнком.

Слайд 16. Додавання за малюнком.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Методика написання знаку «+».

Слайд 22. Робота в зошиті.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Пальчикова гімнастика. Вправа «Деревце»

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Закріплення вивченого матеріалу.

Слайд 30. Гра «Намисто».

 

Виконання Online завдання.

Слайд 21. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «Рюкзачок».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні