Каталог матеріалів

Урок №16 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Язик — орган смаку

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 16. Тема «Язик – орган смаку»

Очікувані результати: учні формують уявлення про орган смаку - язик; засвоюють інформацію про гігієну порожнини рота; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити дотримуватись гігієни; учити охайності; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження;

загальнокультурної: формувати моральні якості культурної охайної особистості; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: вдосконалювати уміння здобувати нові знання на основі наявних; розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: формувати усвідомлення учнями ролі та місця гігієни в його житті; оволодіти навичками самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб наявних у суспільстві; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати охайність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгадай ребус. Який орган нам допомагає відчувати смак?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про язик, як орган смаку. А також дізнаємось, що про гігієну порожнини рота і чому її необхідно дотримуватись.

Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Поміркуйте. Для чого людині язик?

Слайд 6. Робота з ілюстраціями.

Слайд 7. Хвилинка-цікавинка.

Робота з підручником

Слайд 8. Поміркуйте. Яку інформацію ми відчуваємо за допомогою язика?

Слайд 9. Цікаві факти про язик.

Слайд 10. Хвилинка-цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 11. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 13. Сторінка 50. Вправа 1.

Слайд 14. Робота з ілюстраціями. Утвори пари «Об’єкт – смак».

Слайд 15. Проведи експеримент. Чому ми відчуваємо смак?

Слайди 16-28. Гра «Який на смак?».

Фізкультхвилинка

Слайд 29. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 30. Зверни увагу. Як берегти орган смаку?

Усвідомлення набутих знань

Слайд 31. Висновок

Слайд 32. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 33. Рефлексія. Вправа «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні