Каталог матеріалів

Урок №16 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Написання малої букви а

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

 

Урок № 16

 

Тема. Написання малої букви а

Мета: ознайомити учнів з малою рукописною буквою а, вчити її писати; формувати вміння з’єднувати букву а з короткою похилою лінією, подовженою похилою з петлею вгорі, півовалом; удосконалювати вміння орієнтуватися в сітці зошита, не виходити за межі робочого рядка, дотримуватися поля; удосконалювати вміння розповідати за малюнком; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, знаходити в групі однакові предмети; виховувати охайність, старанність, інтерес до декоративних рибок.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє писати рукописну букву а; вміє з’єднувати її з короткою похилою лінією, подовженою похилою з петлею вгорі, півовалом; орієнтуватися в сітці зошита; виконувати роботу за зразком; розповідати за малюнком, про події з власного життя.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

 

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, здоров’язбережувальна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

 

Організація класу.

 

Слайд 1-2. Організація уроку.

 

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Робота з віршиком про алфавіт.

Слайд 4. Послухайте віршик про алфавіт.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 5-6. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Перегляд відео з Ютуб каналу «Нова Школа. 1 клас. Алфавіт».

Слайд 7. Перегляд відео з Ютуб каналу «Нова Школа. 1 клас. Алфавіт». Натисніть на жовтий кружечок.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

Робота з загадкою.

 

Слайд 9. А про що мова буде іти далі - відгадайте загадку.

Оформлення стіни слів: алфавіт, рибка, акваріум.

Слайд 10-11. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

 

Робота за сторінкою зошита (с.19)

Слайд 12. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 13. Розгляньте малюнок. Кого і що ви бачите? Скільки рибок плаває в акваріумі? У кого із вас є акваріум вдома?

Слайд 14. Побудуйте звукову схему слова акваріум. Складіть речення за поданою схемою.

Слайд 15. Знайдіть на малюнку відомі вам елементи букв. Наведіть їх. Що вони вам нагадують? (Бульбашки)

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Актуалізація опорних знань.

Слайд 17. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 18. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 19. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Слайд 20. Повторення знань про сітку зошита.

Слайд 21-23. Повторення знань про види з'єднань.

Методика написання малої букви а.

Слайд 24. Методика написання малої букви а. З яких елементів вона складається?

Слайд 25. Методика написання малої букви а. Пропишіть букву а в повітрі.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

 

Слайд 26. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 27. Визначте, які елементи ви напишете в першому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Визначте, які елементи ви напишете в другому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 30. Пальчикова гімнастика.

Слайд 31. Визначте, які елементи ви напишете в третьому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 32. Рухлива вправа.

Слайд 33. Визначте, які елементи ви напишете в четвертому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 34. Рухлива вправа.

Слайд 35. Визначте, які елементи ви напишете в п'ятому рядку. Напишіть елементи за зразком.

Слайд 36. Рухлива вправа.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 37. Робота за сторінкою зошита. Що зображено внизу сторінки зошита?

Слайд 38. Побудуйте звукову схему слова рибка. Складіть з цим словом речення за поданою схемою.

Слайд 39. Розгляньте малюнок. Визначіть, скільки рибок зафарбованих. Знайдіть кожній зафарбованій рибці пару і зафарбуйте так само.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 40. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів. Складіть з цими словами речення.

Слайд 41. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

 

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

 

Слайд 42. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 43. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 44. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні