Каталог матеріалів

Урок №15 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Ніс — орган нюху

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 15. Тема «Ніс - орган нюху»

Очікувані результати: учні формують уявлення про орган нюху - ніс; засвоюють інформацію про догляд за органом нюху; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити знання про органи чуття, учити що ніс – орган нюху; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: формування якостей, необхідних для підтримання здоров’я; розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: вчити застосовувати інформаційно-комунікативні технології в навчанні та повсякденному житті; розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: формувати усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; оволодіти навичками самодисципліни; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; вдосконалити знання про взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Що ми сприймаємо за допомогою нюху?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про орган нюху - ніс. А також дізнаємось, як ми сприймаємо запахи і чому здоров’я носу необхідно підтримувати.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Досліди.

Слайд 6. Поміркуйте.

Фізкультхвилинка

Слайд 7. Рухлива вправа.

Слайд 8. Поміркуй. Що ми сприймаємо за допомогою нюху?

Робота в зошитах.

Слайд 10. Сторінка 48. Вправа 1.

Слайд 11. Сторінка 48. Вправа 2. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 12. Сторінка 48. Вправа 3. Робота з ілюстраціями.

Фізкультхвилинка

Слайд 13. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 14. Поміркуй і розкажи.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 15. Висновок

Слайд 16. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 17. Рефлексія.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні