Каталог матеріалів

Урок №14 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Шкіра — орган дотику

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок № 14. Тема «Шкіра - орган дотику»

Очікувані результати: учні формують уявлення шкіру, як орган дотику; засвоюють інформацію про органи чуття; поповнюють словниковий запас; розвивають навички планування та самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити берегти свою шкіру; вдосконалювати навички гігієни; учити самодисципліні; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; контролювати й оцінювати свої результати; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіти навичками самодисципліни; проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб наявних у суспільстві; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до шкіри; розвивати дбайливе ставлення до свого здоров’я: розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгляньте фото. Що ми відчуваємо, коли торкаємось цих предметів?

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про шкіру, як орган чуття. А також дізнаємось, як доглядати за шкірою і вберегтися від небезпеки.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Робота з ілюстраціями.

Слайд 6. Поміркуйте.

Слайд 7. Гра «Чарівний мішечок».

Слайд 8. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 9. Поміркуйте. За малюнками розкажіть, як потрібно доглядати за шкірою.

Слайд 10. Слухаємо і розповідаємо. Що може призвести до травмування шкіри?

Слайд 11. Попрацюйте разом. Складіть поради, коли треба мити руки.

Фізкультхвилинка

Слайд 12. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 14. Сторінка 44. Вправа 1.

Слайд 15. Сторінка 44. Вправа 2. За допомогою дотику ми можемо дізнатися про довжину та температуру бурульки.

Слайд 16. Сторінка 45. Вправа 3. Що може призвести до травмування шкіри?

Слайд 17. Сторінка 45. Вправа 4. Познач, на яких об’єктах більше бруду.

Фізкультхвилинка

Слайд 18.  Рухлива вправа.

Слайд 19.. Сторінка 45. Вправа 5.

Закріплення вивченого

Слайд 20. Сторінка 46. Вправа 6. Пронумеруй порядок миття рук.

Слайд 21. Зошит сторінка 46 вправа 7.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 22. Висновок

Слайд 26. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 35. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні