Каталог матеріалів

Урок №14 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Порівняння чисел. Рівність. Знак =

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №14

Тема. Порівняння чисел. Рівність. Знак «=». Написання цифр.

Мета: удосконалювати знання учнів порівнювати числа; удосконалювати вміння називати вивчені цифри та записувати їх; формувати розуміння, що таке рівність; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє порівнювати числа та використовувати знаки «більше», «менші», «дорівнює»; розуміє поняття «рівність»; розпізнає і описує предмети за їх формою; вміє лічити предмети у межах вивчених чисел; будує геометричні фігури.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба у порядку зростання.

Слайд 4. Лічба у порядку спадання.

Актуалізація знань.

Слайд 5. Слухання вірша.

Слайд 6. Актуалізація вміння порівнювати предметні множини способом утворення пар.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми продовжимо порівнювати числа.

Ознайомимося зі знаком «=» дорівнює.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із поняттями «порівну», «не порівну», «більше», «менше».

Слайд 8. Актуалізація понять «порівну», «не порівну», «більше», «менше».

Слайд 9. Довідничок.

 

Закріплення знань про «більше» та «менше», «порівну».

Слайд 10. Робота з підручником.

Слайд 11. Робота з підручником.

Слайд 12. Гімнастика для очей.

Слайд 13. Робота з підручником. Порівняння чисел.

Слайд 14. Математична казка.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 16-17. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 19. Методика написання знака «=».

Слайд 20. Робота в зошиті.

Слайд 21. Пальчикова гімнастика.

Слайд 22. Робота в зошиті.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Слухання вірша.

Слайд 25-28. Вправа на порівняння.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Слайд 30. Цікаві математичні завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 31. Робота з конструктором «LEGO».

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «Оберіть свій олівець».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні