Каталог матеріалів

Урок №13 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Чи можна все чути за допомогою вух

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок № 13. Тема «Чи можна все чути за допомогою вух?»

Очікувані результати: учні формують уявлення пристрої, що допомагають слуху; засвоюють інформацію про безпеку слуху ; поповнюють словниковий запас; розвивають навички самодисципліни; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити берегти свій слух; толерантно ставитися до людей з вадами слуху; усвідомлювати свою особистість; учити самодисципліні; вдосконалювати навички аналізу ситуації; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: учити організовувати свою працю для досягнення мети; знаходити і накопичувати потрібні знання, способи для розв’язання завдань; будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: вчити продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; розвивати уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; поглибити знання про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; вдосконалити усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, кубики LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуй. Коли важко чути? 

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні поговоримо про можливості нашого слуху. А також дізнаємось, що допомагає людям краще чути і чому необхідно берегти слух.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5. Робота з ілюстраціями.

Слайд 6. Робота з ілюстраціями. Фонендоскоп.

Слайд 7. Робота з ілюстраціями. Слуховий апарат

Слайд 8. Робота з ілюстраціями. Динамік, навушники.

Слайд 9. Хвилинка-цікавинка. Чи знаєте ви… 

Слайд 10. Міркуємо. Складіть поради, як потрібно берегти слух.

Фізкультхвилинка

Слайд 11. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 13. Сторінка 41. Вправи 1.

Слайд 14. Сторінка 41. Вправа 2. Слухаємо і розповідаємо.

Слайд 15. Сторінка 42. Вправа 3. Попрацюйте в парах.

Слайд 16. Сторінка 42. Вправа 4. Обведіть жест подяки.

Фізкультхвилинка

Слайд 17. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 18. Сторінка 42. Вправа 5. Поміркуйте.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 17. Висновок

Слайд 18. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 19. Рефлексія. Вправа «Веселка»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні